Fa, ami használt, antik, egyben, bontottan, készen, félkészen,
átalakítva, maradékban, hagyatékban, feldolgozva, felújítva, felújítandón
– mindehhez eszköz, szerszám, festék és még ami kell...
Keresés

Kategóriák
Bontott épületfa
Épület, épületelem
Használt bútor, antik bútor
Antik tárgy
Konyhai és háztartási eszköz, tárgy
Sporteszköz
Hangszer, hangtechnika
Képzőművészeti eszköz
Hobbi alapanyag
Játék
Szállítóeszköz
Asztalosipari anyag
Építkezési segédanyag
Mezőgazdasági és borászati eszköz
Erdészeti fő- és melléktermék
Szerszám, gép
Épületvasalat, bútorvasalat, tartozék
Felületkezelés, faanyagvédelem
Szolgáltatás
Szakirodalom
Ingyen elvihető
Egyéb
Vennék-Keresek
Ünnep

Partnereink

Használtfa.hu


Használtfa.hu

Kiemelt hirdetések
0 Ft

Adatok megadása Képek feltöltése Előnézet Azonosítás Kész

Adatok megadása
Kategória: *
Hirdetés címe: *
Leírás:
Ár: Ft
Ország: *
Megye:
Város: *
Telefon:
E-mail cím: *
. Elfogadom az alább leírt Hirdetési és Felhasználási feltételeket.

hasznaltfa.hu Hirdetési és Felhasználási feltételek

Ezen az oldalon elsősorban fa-, és fával kapcsolatos termékek, eszközök eladásáról, cseréjéről szóló ingyenes, kiemeléssel - a HIRDETÉSEK KIEMELÉSE menüben, díjazás ellenében - előre helyezhető hirdetések megjelenítése lehetséges.
A nem releváns hirdetéseket előzetes figyelmeztetés nélkül töröljük!
 

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) Typoézis Kft. a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://hasznaltfa.hu (a továbbiakban: hasznaltfa.hu) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Ön vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 • 1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
  - a hasznaltfa.hu-ra hirdetését tölti fel,
  - a feltöltött hirdetésre ajánlatot tesz a hasznaltfa.hu-n keresztül.
 • A Felhasználó a Szolgáltatás használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Felhasználási Feltételeket.
 • A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 • Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a hasznaltfa.hu címről küldi, esetlegesen hírlevél, vagy a felhasználónak, a felhasználói fiókban megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.
  A felhasználói fiók törlésével a jelen Felhasználási Feltételekben szabályozott jogviszony megszűnik.

2. Az Üzemeltető felelőssége

 • Az hasznaltfa.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a hasznaltfa.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a hasznaltfa.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget e termékek ellenőrzéséért. Nem felel továbbá a meghirdetett termékek/szolgáltatások valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
 • Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 • A Felhasználó által a hasznaltfa.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az hasznaltfa.hu-n elérhető tartalmat szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.
 • A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 • Az hasznaltfa.hu-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
 • Amennyiben a hasznaltfa.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).
 • Amennyiben a hasznaltfa.hu-n a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

3. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

 • 1. A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jó erkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít, felhív.
 • A többször feltöltött hirdetéseket töröljük

  Az hasznaltfa.hu-n kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:
  - veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
  - gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
  - alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
  - lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  - hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
  - hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
  - olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
  - szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
  - emberi szerv, szövet;
  - engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is:
  a) az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágóél méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli);
  b) a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz (különösen: ólmosbot, boxer);
  c) a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
  d) az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray);
  e) az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat);
  f) az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló);
  g) az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezetek).
  - értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  - hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
  - kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
  - bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
  - egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
  - vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
  - aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
  - TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
  - olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
  - online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
  - személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
  - minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
  - szexuális szolgáltatás.
 • Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa (közvetett tulajdonosa) jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.
 • Tiltott továbbá:
  - bármilyen olyan alkalmazás/megoldás használata, amellyel a Szolgáltatás módosítása végezhető el, illetve, amely befolyásolhatja a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését,
  - olyan megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy az hasznaltfa.hu üzemeltetését ellátó informatikai (hardver, illetve szoftver) környezet működését, elérhetőségét befolyásolja;
  - a Szolgáltatás jelen Felhasználási Feltételek rendelkezésibe ütköző használata;
  - nem konkrét termék vagy szolgáltatás meghirdetése;
  - olyan hirdetés feltöltése, amely nem csak és kizárólag bejelentett, teljes vagy részmunkaidőben végezhető pozícióra vonatkozó állásajánlatot tartalmaz, különös tekintettel a más weboldalakat népszerűsítő, illetve megtévesztő távmunka-ajánlatokat tartalmazó hirdetések feltöltése;
  - nem magyar nyelvű leírást tartalmazó hirdetések feltöltése;
  - félrevezető ár megadása a hirdetés adatai között;
  - olyan hirdetés feltöltése, amely egyetlen célja, hogy különböző weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tesz közzé; - minden olyan tevékenység, amely általában sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető jogait.
 • A fentiek szerint jogellenesnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat).

  7. A Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával köteles használni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult minden tőle telhető és elvárható intézkedést megtenni a Felhasználó elleni szankciók érvényesítése, felelősségre vonása érdekében. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

  8. A Felhasználók által az hasznaltfa.hu-ra feltöltött hirdetést (tartalmat) az Üzemeltető előzetesen, vagy feltöltést követően, utólag is ellenőrizheti. A feltöltött hirdetést, ha jogellenes eltávolíthatja. Ha egy hirdetés (tartalom) az Üzemeltető megítélése szerint nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, az Üzemeltető, választása szerint a hirdetést (tartalmat) a megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy eltávolíthatja.
4. Díjazási feltételek

Az hasznaltfa.huhirdetési oldalon a hirdetések feladása ingyenes, azonban egyes szolgáltatások igénybe vételét külön díj megfizetéséhez köti, a hasznaltfa.hu díjszabása alapján, az ott meghatározott díjtételek felszámítása mellett.
A díjakat a Felhasználó kizárólag a hasznaltfa.hu fizetési módokat használva egyenlítheti ki. A díjfizetéséhez kötött szolgáltatás a sikeres fizetési visszajelzés hasznaltfa.hu-hoz történő érkezését követően munkanapokon, legfeljebb 48 órán belül aktiválódik.
A megfizetett díjról a hasznaltfa.hu számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.
A Felhasználó által megfizetett díjat a hasznaltfa.hu nem téríti vissza, kivéve, ha a díjköteles Szolgáltatás nyújtása a hasznaltfa.hu-nak felróható okból marad el.

5. Kapcsolattartás

Az hasznaltfa.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja.

6. Személyes adatok védelme

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

7 Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

8. Szerzői jogi rendelkezések

Az hasznaltfa.hu hirdetési oldal  a  Webhaszon Online Vállalkozás szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
Az hasznaltfa.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! Az hasznaltfa.hu tartalma, mint adatbázison fennálló szerzői jog kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!------

Facebook

Üzletek
Budapesti üzletek
Vidéki üzletek

BABELLEANTIK

aranynyaklanc.hu